Loading Posts...

Veri Politikası

1. GENEL

socialmagazine.com.tr sitesini ziyaret ederken socialmagazine.com.tr (“socialmagazine.com.tr”) tarafından üretilen ve toplanan tüm veriler SocialMagazine mülkiyetidir. socialmagazine.com.tr veya kullanıcılarından veri toplayan veya toplamaya çalışan herhangi bir üçüncü taraf (bir “Veri Toplayıcı”), işbu Veri Politikasına tabi olduğunu bildirir.

2. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDA KISITLAMALAR

SocialMagazine ile bağlantılı hiçbir taraf, önceden kullanmadan socialmagazine.com.tr’yi ziyaret ederken, bir kullanıcı veya bir kullanıcı tarafından işletilen herhangi bir verinin veya bir cihazın toplanması veya kullanılması için diğer kişi veya kurumları toplayabilir veya kullanabilir, yönetebilir veya yardımcı olabilir. SocialMagazine’nin yazılı iznini ifade eder. Örneğin, yeniden hedefleme, davranışsal yeniden pazarlama veya herhangi bir reklamın hedeflenmesi, segment kategorizasyonu veya socialmagazine.com.tr, içeriğiyle veya kullanıcılarının önceden ifade edilmeksizin herhangi bir şekilde kullanılmasıyla ilgili hiçbir veri toplanamaz, kullanılamaz veya aktarılamaz. Her bir olayda SocialMagazine’nin yazılı izni.

3. VERİ KAPALI

Bu politika kapsamındaki veriler, herhangi bir reklam birimi, widget, piksel etiketi, çerez, komut dosyası veya diğer veri toplama işlemi yoluyla toplanan verileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

4. EK POLİTİKALAR

Herhangi bir Veri Toplayıcı, info@socialmagazine.com.tr adresindeki Haftalık Reklam Operasyonları ile iletişime geçmek ve SocialMagazine’nin veri toplayıcı sertifikasyon sürecini tamamlamak zorundadır . Bu, toplanan veriler ve kullanılan veri toplama teknolojisi hakkında ek bilgi sağlamayı içerebilir; uygulanabilir anlaşmaların yürütülmesi; ve ek kurallar ve şartnamelere uygunluğu onaylamalıdır.